25.4.2011

Hedgehog Pearl Grapes

It took long time and it's finally done..
From the beginning I tried to make a whole "pearly hedgehog", it took hours and hours. Now it's done! 
And of course there have to be pearly grapes to match, with little citrine drops and Bali vermeil...

Kauan se kesti, mutta vihdoin on valmis..
Alusta saakka toiveenani oli tehdä kokonainen "helmisiili", tekemiseen upposi tunteja. Nyt se on vihdoin valmis! 
Ja tietysti siihen pitää olla sopivat rypälehelmet, pienillä sitriinitipoilla ja Balin vermeilillä...
.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Save some words, ideas or suggestions. Or just say hi, I'll appreciate all of them! ,)

Tallenna sanoja, ideoita tai ehdotuksia. Tai käy vain moikkaamassa, arvostan niitä kaikkia! ,)